ZAPRASZAMY DO SZKOŁY MISTRZÓW KOKORO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

IV-letnie Liceum Ogólnokształcące dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej

1 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,5 i co najmniej dobra ocena z języka angielskiego
 • wynik testu predyspozycji językowych
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
2 Klasa ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (sportowa) – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,0
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania

III-letnie Liceum Ogólnokształcące dla uczniów kończących gimnazjum

1 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,5 i co najmniej dobra ocena z języka angielskiego
 • wynik testu predyspozycji językowych
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
2 Klasa ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (sportowa) – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,0
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania

Szkoła Podstawowa

1 I Klasa Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego realizująca program piłka wodna/pływanie – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • testy sprawnościowe
2 I Klasa Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego realizująca program gimnastyka artystyczna i taniec sportowy – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • testy sprawnościowe
3 I Klasa Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego realizująca zwiększoną ilość godzin zajęć ogólnorozwojowych z wychowania fizycznego – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • testy sprawnościowe
4 VII klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,5 i co najmniej dobra ocena z języka angielskiego w klasie VI
 • wynik testu predyspozycji językowych
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
5 Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej – w przypadku wolnego miejsca w istniejącej klasie
O przyjęciu decyduje:
 • świadectwo – średnia ocen po pierwszym semestrze 4,5
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
 • testy sprawnościowe

Kalendarz Naboru

Składanie wniosków o przyjęcie: 15 listopada 2018 – 05 marca 2019
Dni otwarte: 9 stycznia 2019 godzina 17:00 – 19:00
Dni otwarte: 4 marca 2019 godzina 17:00 – 19:00
Terminy testów sprawnościowych: 2 marca 2019, 16 marca 2019, godzina 13:30
Termin testów predyspozycji językowych: 15.03.2019, godzina 15:00
Decyzja o przyjęciu do szkoły: 15 kwietnia 2019
Podpisywanie umów: 16 kwietnia 2019 - 15 czerwca 2019
Rekrutacja uzupełniająca: lipiec 2019

Przeczytaj także