ZAPRASZAMY DO SZKOŁY MISTRZÓW KOKORO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

IV-letnie Liceum Ogólnokształcące dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej

1 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,5 i co najmniej dobra ocena z języka angielskiego
 • wynik testu predyspozycji językowych
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
2 Klasa ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (sportowa) – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,0
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania

III-letnie Liceum Ogólnokształcące dla uczniów kończących gimnazjum

1 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,5 i co najmniej dobra ocena z języka angielskiego
 • wynik testu predyspozycji językowych
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
2 Klasa ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (sportowa) – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,0
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania

Szkoła Podstawowa

1 I Klasa Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego realizująca program piłka wodna/pływanie – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • testy sprawnościowe
2 I Klasa Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego realizująca program gimnastyka artystyczna i taniec sportowy – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • testy sprawnościowe
3 I Klasa Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego realizująca zwiększoną ilość godzin zajęć ogólnorozwojowych z wychowania fizycznego – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • testy sprawnościowe
4 VII klasa dwujęzyczna z językiem angielskim – 16 miejsc
O przyjęciu decyduje:
 • średnia ocen po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 4,5 i co najmniej dobra ocena z języka angielskiego w klasie VI
 • wynik testu predyspozycji językowych
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
5 Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej – w przypadku wolnego miejsca w istniejącej klasie
O przyjęciu decyduje:
 • świadectwo – średnia ocen po pierwszym semestrze 4,5
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
 • testy sprawnościowe


Przeczytaj także