1 Pobieramy wniosek o przyjęcie do szkoły i dostarczamy do sekretariatu szkoły.

2 Telefonicznie rezerwujemy termin testu sprawnościowego lub predyspozycji językowych.

3 O przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen i wyniki testu sprawnościowego w przypadku sportowców lub średnia ocen i wyniki testu językowe w przypadku klas dwujęzycznych.

4 W przypadku pozytywnej kwalifikacji rodzic podpisuje dokumenty finalizujące przyjęcie do szkoły.

5 W czerwcu dostarczamy świadectwo ukończenia klasy, szkoły z poprzedniego miejsca nauki.

Przeczytaj także